Schutterij St.Mauritius Strucht huldigde jubilarissen

Geplaatst op zondag 13 oktober 2019.

Schutterij St.Mauritius vierde op zaterdag 28 september haar patroonsfeest.
’s Middags vond in het schutterslokaal tijdens de feestvergadering de huldiging plaats van twee verdienstelijke jubilarissen. Klaroenblazer Tim Boesten en tamboer Roy Dirks herdachten het feit dat zij 25 jaar geleden toetraden tot de gelederen van de Struchtse schutterij. Pieter Scholtes, de voorzitter van de R.K.Zuid-Limburgse Schuttersbond, vertegenwoordigde de OLS-Federatie in bijzijn van de bondsbestuursleden Smeets, Eussen, Ritzen en Schins. Beide jubilarissen ontvingen de zilveren draagmedaille OLS en de zilveren verenigingsmedaille. Tijdens de stijlvolle feestvergadering werden de jeugdleden apart in het zonnetje gezet, terwijl de persoonlijke schietkampioenen van zowel het A- als het B-team de wisseltrofee in ontvangst mochten nemen. Na de feestvergadering werd in mars naar de parochiekerk van Schin op Geul getrokken, alwaar een H.Mis tot dankzegging werd opgedragen die muzikaal werd omlijst door het klaroenkorps van schutterij St.Mauritius. Aansluitend vond in het schutterslokaal een interne feestavond plaats voor de leden met hun dames en de jeugdleden met hun ouders, waarmee het schuttersseizoen 2019 officieel werd afgesloten.

De foto’s zijn gemaakt door Lieske Leunissen.

De jubilarissen Tim en Roy en hun partners tijdens de huldiging door de voorzitter.

Onze jeugdleden die verdient in het zonnetje werden gezet voor hun inzet in het afgelopen seizoen.

Kampioen van de A-schutters Harrie Jennekens ontvangt de wisseltrofee.

Kampioen van de B-schutters koning Jack Wintjens ontvangt de nieuwe wisseltrofee.

Het klaroenkorps tijdens tijdens de dankdienst in de parochiekerk.