Rode Leeuw van Limburg voor Sjef Bovens

Geplaatst op zondag 20 januari 2019.

Volgens traditie vindt jaarlijks rond 20 januari (de feestdag van de Heilige Sebastianus) tijdens een Pontificale Hoogmis de investituur plaats van nieuwe leden van de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus.

Deze Orde is een zelfstandige stichting die gerelateerd is aan de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. Schutters met bijzondere verdiensten kunnen – op voordracht – opgenomen worden in deze Orde.

Het DB van onze schutterij heeft Sjef Bovens voorgedragen wegens zijn staat van dienst.

Deze voordracht is door het Kapittel van de Orde gehonoreerd en op zondagmiddag 20 januari is Sjef tijdens de investituur in de Sint Petrus Banden Kerk in Venray als schutbroeder in de  Orde opgenomen, samen met 20 andere leden uit de schutterswereld die zich verdienstelijk hebben gemaakt.

Sjef is al 45 jaar lid van onze schutterij, waarvan 28 jaar bestuurslid.

Hij is sinds 1996 de tamboermajoor van onze vereniging (reserve-TM vanaf 1982) en heeft 25 jaar lang de opleiding van jeugdtamboers ter hand genomen. Hiernaast is Sjef inzetbaar op velerlei gebied binnen onze schutterij. Dit was voor het Kapittel voldoende aanleiding om Sjef het erekruis – verbonden aan de opname in de Orde – toe te kennen, de hoogste onderscheiding binnen de OLS-federatie.

Sjef Bovens is inmiddels de 4e schutter binnen de gelederen van onze schutterij die opgenomen wordt in de Orde van de Rode Leeuw. Wijlen commandant René Weerts en wijlen schietmeester Frans Ackermans, alsmede onze huidige voorzitter werden in het verleden opgenomen in deze Orde.

Na terugkomst van Venray in ons schutterslokaal in Strucht werd Sjef door de leden van de drumband verrast met een klinkende serenade. Aangezien zich momenteel een groot aantal uniformen bij de kleermaker bevindt, was een gedeelte van de drumbandleden in burgerkleding aanwezig.