Privacy verklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor schutterij St. Mauritius Strucht (hierna: St. Mauritius) van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

St. Mauritius is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat St. Mauritius de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat St. Mauritius verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover.

Het secretariaatsadres van Schutterij St. Mauritius is Valkenburgerweg 162a te Schin op Geul. St. Mauritius is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 40203548.

Waarom verwerkt St. Mauritius uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via het contactformulier op onze website, of voor een andere activiteit contact met ons opneemt dan registreren wij persoonsgegevens van u. St. Mauritius verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. St. Mauritius verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door St. Mauritius:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij St. Mauritius te vergroten en om hen te informeren over onze activiteiten;

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag St. Mauritius alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. St. Mauritius hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van betrokkenen;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van St. Mauritius waarbij St. Mauritius erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
  • het beheer van ledenadministratie of ondersteuning daarvan;
  • het verzorgen en verbeteren van de website waarbij St. Mauritius door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die St. Mauritius daarbij gebruikt, is dat uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw handelingen en op basis daarvan worden uw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies);

Website en Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor het gebruiksgemak van de bezoeker (sessie-cookies), voor het weergeven van de huisstijl en het meten van bezoekersgedrag (via Google Analytics).

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het apparaat waarmee u een website bezoekt worden opgeslagen waarin informatie over (uw bezoek aan) deze websites wordt opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan een taalkeuze of andere instellingen.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Deze website maakt gebruik van verschillende cookies:

Sessie-cookies

Voor uw gebruiksgemak worden uw input en keuzes onthouden (denk o.a. aan input van formulieren). Doordat de sessie-cookie registreert welke onderdelen van de website er bij een bezoek bekeken worden kunnen wij onze website hierop aanpassen. De sessie-cookies worden automatisch van het door u gebruikte apparaat verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Google Analytics cookies

Deze cookies zorgen er voor dat het website bezoek (zoveel mogelijk geanonimiseerd) kan worden gemeten (bijv. welke pagina's het meeste worden bezocht, welke browsers door onze bezoekers worden gebruikt en wat het meest gebruikte schermformaat is). De dienst die hiervoor gebruikt wordt is een van de meest gebruikte webanalyse diensten en wordt aangeboden door Google Inc. Op basis van de statistieken van de Google Analytics dienst kunnen wij onze website verbeteren. Deze informatie kan door Google aan derden verschaft worden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden deze informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google geeft aan dat zij zich te houdt aan de zogenaamde "Safe Harbor principles" en dat zij is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, wat inhoudt dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Deze cookies slaan geen naam, adres of andere persoonlijke gegevens op, maar slaan in sommige gevallen wel uw IP-adres op.

Social media cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code kunnen cookies worden geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende diensten zoals Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook,etc. en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze partijen stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Verwijderen van cookies

Sessie-cookies worden automatisch opgeruimd zodra de browser wordt gesloten, de overige cookies worden automatisch verwijderd zodra de geldigheidsduur is verlopen.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt.

U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Privacy op internet
Consumentenbond: Cookies verwijderen

Beveiliging van persoonsgegevens

St. Mauritius heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft St. Mauritius een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen St. Mauritius.
  • St. Mauritius kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen het bestuur van St. Mauritius.
   St. Mauritius ziet erop toe dat zo goed als mogelijk de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast, uitwisseling buiten de EU vindt niet plaats.
  • Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten St. Mauritius.
 2. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en St. Mauritius of wanneer St. Mauritius hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. St. Mauritius sluit een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder verantwoordelijkheid van St. Mauritius gegevens verwerken.
 3. Geen commercieel gebruik.
  • Schutterij St. Mauritius zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. St. Mauritius kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

St. Mauritius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u doorgeven via het contactformulier op onze website. Dit formulier vindt u hier.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Verklaring.
Check daarom regelmatig de Privacy Verklaring voor een update van ons privacybeleid.

Laatste update: 8 maart 2020