In memoriam: Sjo Knubben

Geplaatst op zondag 11 april 2021.

Schutterij St.Mauritius Strucht heeft de droeve plicht mede te delen dat afgelopen zaterdag
10 april geheel plotseling, in de leeftijd van 78 jaar, is overleden onze luitenant-kolonel b.d.

Sjo Knubben

Sjo werd als tamboer in 1957 lid van schutterij St.Mauritius Strucht en stond in 1960
mede aan de wieg van de oprichting van een officiële drumband.
In 1978 werd hij bevorderd tot officier en doorliep in het officierskorps diverse rangen.
In 2017 werd Sjo Knubben gehuldigd wegens zijn 60-jarig lidmaatschap.
Hij bekleedde inmiddels de rang van luitenant-kolonel.

Tijdens deze huldiging werd Sjo onderscheiden met de OLS-medaille in goud met kroontje,
alsmede met de verenigingsmedaille in goud met briljant.
Sjo was gedurende die 60 jaar een plichtsgetrouw lid dat zelden verstek liet gaan;
een lid waar jong en oud binnen onze schutterij steeds diep respect voor had.
Na diens huldiging gaf Sjo aan het rustiger aan te willen doen
en nam hij niet meer actief deel aan het schuttersgebeuren.
Wij zijn Sjo erg dankbaar voor zijn inzet en kameraadschap gedurende vele jaren.

De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats op woensdag 14 april a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van zijn woonplaats Broekhem-Valkenburg.