In memoriam: Piet Jennekens

Geplaatst op woensdag 24 mei 2023.

Het is onze droeve plicht jullie mede te delen dat maandag 22 mei jl, in de leeftijd van 85 jaar, is overleden onze kolonel buiten dienst

Piet Jennekens

Piet werd als geweerdrager in 1954 lid van schutterij St. Mauritius Strucht. In 1972 werd hij bevorderd tot sergeant en is hij al een groot aantal jaren lid van de exercitieploeg. Hij werd vanaf 1983 officieel benoemd tot commandant. Dit blijft hij tot 1996 en is tot 1999 reserve-commandant. Binnen het officierskorps doorloopt hij diverse rangen.

Een groot aantal jaren maakte hij deel uit van de schietploeg, waarvan de meeste tijd op het A-zestal. Piet had zijn aandeel in het behalen van de 3e, respectievelijk 2e plaats op het OLS in 1987 en 1988.

In 2014 werd Piet Jennekens gehuldigd wegens zijn 60-jarig lidmaatschap. Tijdens deze huldiging werd Piet onderscheiden met de OLS-medaille in goud met kroontje, alsmede met de verenigingsmedaille in goud met briljant. Momenteel was Piet kolonel buiten dienst.

Achter de schermen is Piet steeds actief geweest, vooral op technisch gebied. Zo maakte hij onder meer deel uit van de stuurgroep federatiefeest 1986 als hoofd van de “sectie feestterrein en techniek”. Piet is de vader van onze secretaris, Jeu Jennekens.

Piet werd in 1994 onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdienste voor de dorpsgemeenschap Schin op Geul. Hij is ere lid van mannenkoor Inter Nos en lid van kerkelijk zangkoor St. Caecilia.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 26 mei a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van Schin op Geul.