In memoriam: Piet Herben

Geplaatst op zondag 20 maart 2022.

Het is onze droeve plicht mede te delen dat maandag 14 maart jl. in de leeftijd van 73 jaar, plotseling is overleden onze grenadier

Piet Herben

Piet werd als klaroenblazer in 1968 de eerste keer lid van onze schutterij St. Mauritius.
Hij bleef klaroenblazer tot eind 1988, enkele malen onderbroken om als grenadier de manschappen achter het vaandel te versterken. En in 1970 was hij trotse koning met zijn vrouw Ciel aan zijn zijde. In 1980 werd Piet gehuldigd wegens zijn 12 1⁄2-jarig lidmaatschap. Van 1989 tot 1992 was piet grenadier waarna hij de schutterij verliet.

Maar het bloed kroop waar het niet gaan kan en in 2001 meldde Piet zich weer aan als lid van St. Mauritius in de functie van grenadier. In 2003 schoot hij zich voor de tweede keer koning en ook nu weer vergezelde zijn vrouw Ciel hem als koningin.
Tijdens de beide periodes dat Piet lid was, was hij een gewaardeerd bestuurslid van 1977 tot 1984 en van 2007 tot eind 2010.
In 2013 ontving Piet wegens zijn 12 1⁄2-jarig lidmaatschap de bronzen verenigingsmedaille.
Piet was een plichtsgetrouw lid dat zelden verstek liet gaan. Een lid waarvoor wij steeds diep respect hebben gehad.
Nadat zijn gezondheid het wat liet afweten gaf hij aan het rustiger aan te willen doen en nam hij niet meer actief deel aan het schuttersgebeuren.
Wij zijn Piet dan ook erg dankbaar voor zijn inzet en kameraadschap gedurende vele jaren.

De uitvaartdienst met schutterseer vond plaats op zaterdag 19 maart in het crematorium Walpot te Eijsden.
Wij danken onze schuttersvrienden van de RKZLSB die bij het afscheid van Piet aanwezig waren.