Zomermarkt

De zomermarkt Walem zal in 2023 plaatsvinden op zondag 30 juli.

Het begin van de Zomermarkt.

We schrijven het jaar 1975: Op initiatief van enkele leden en bestuursleden van schutterij St.Mauritius en verschillende stamklanten van het toenmalige schutterslokaal Weerts in Strucht, wordt op zaterdag en zondag 12 en 13 juli van dat jaar voor de eerste maal een straatkermis op touw gezet in het buurtschap Walem. Vele maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf. De laatste week vóór het eigenlijke feest werd het feestterrein in gereedheid gebracht en een heuse feesttent geplaatst. De inwoners van deze schilderachtige buurtschap gaven hun woningen een flinke beurt. De gevels werden gewit en de poorten van een nieuwe verflaag voorzien. Gemeente arbeiders (‘kantonniers’) waren in de weer en namen de greppels onderhanden, want Walem moest blinken voor dit feest. Honderden bezoekers dromden beide dagen samen. De attracties liepen uitstekend en bevriende schutterijen en muziekgezelschappen zorgden voor de muzikale omlijsting. Deze eerste straatkermis slaagde volkomen, een reden te meer om deze formule ook in de volgende jaren voort te zetten en een traditie is geboren.

Vanaf 1988 wordt de naam ‘straatkermis’ omgedoopt in ‘zomermarkt’.

In die jaren zijn braderieën, Luikse markten en rommelmarkten erg in zwang. Schutterij St.Mauritius speelde in op deze modetrend. Deze zomermarkt, op de laatste zondag van juli, is door de jaren heen een begrip geworden tot in de verre omgeving. Duizenden mensen, waaronder veel toeristen, weten jaarlijks de weg naar het buurtschap Walem te vinden. Deze markt onderscheidt zich door de ligging van het marktparcours in het prachtige buitengebied van Schin op Geul en staat in het teken van standwerkers, marskramers en marktkooplui. In de gehele straat Walem, vanaf het Vakantiecentrum, vindt jaarlijks een grote vrijmarkt plaats. Hiernaast wordt er een aparte rommel/hobbymarkt ingericht waar naar hartenlust gesnuffeld kan worden. Op het gezellige buitenterras in een lommerrijke boomgaard zijn kinderattracties opgesteld en kunnen de kleintjes zich vermaken op diverse kinderattracties.

Uiteraard wordt steeds voor de inwendige mens gezorgd. Men kan terecht aan de diverse eet- en drinkbuffetten. Verder is een barbecue ingericht en zijn speciaal bieren verkrijgbaar. Dit alles wordt omlijst met de nodige stemmingsmuziek.
Er wordt steeds gezorgd voor ruime parkeergelegenheid vlakbij het marktparcours en duidelijke bebording vanuit Schin op Geul wijst de bezoekers de weg.

* * * * *
Meer informatie t.a.v. de Zomermarkt 2023 is te lezen op de website van Visit Zuid Limburg. (Voorheen VVV Zuid Limburg)

Op de foto’s:

Sfeerbeeld van de straatkermis in de zeventiger jaren van de vorige eeuw;

De aparte rommel/hobbymarkt in een lommerrijke boomgaard anno 2017;

De vrijmarkt anno 2017