Koningsvogelschieten

Schutterij St.Mauritius organiseert op Pinksterzondag het jaarlijkse Koningsvogelschieten op haar schietlocatie, gelegen achter het schutterslokaal in Strucht. Tot 2010 vond de hoogtijdag van het koningsvogelschieten steevast plaats op Pinkstermaandag. Op verzoek van de ledenvergadering echter werd met meerderheid van stemmen besloten vanaf 2010 dit traditionele dorpsfeest te verplaatsen naar Pinksterzondag.

Naast deelname door de mannelijke leden vanaf 18 jaar, is mededinging aan het koningsvogelschieten ook mogelijk voor niet-leden van de schutterij. Conform het huishoudelijk reglement kunnen alle mannelijke ingezeten van de parochies Schin op Geul en Oud-Valkenburg mee schieten voor de koningstitel, mits zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Diegene die met zijn schot het laatste restje van de houten koningsvogel naar beneden weet te halen is koning van de schutterij. De nieuwe schutterskoning wordt officieel geïnstalleerd op de zaterdag vóór bronkkermis door het planten van de koningsden aan zijn woning. Indien een lid van de schutterij het koningschap verwerft, maar niet woonachtig is in een van beide parochies, wordt de den geplant aan het schutterslokaal of aan de woning van diens ouders of familie in Schin op Geul of Oud-Valkenburg.

Wat zijn de verplichtingen van de nieuwe schutterskoning? Volgens het huishoudelijk reglement is de koning verplicht bij zijn installatie vijftig liter bier te schenken aan de schutterij en op zijn kosten zorg te dragen voor een zilveren koningsschild waarin zijn naam, het jaartal van zijn koningschap en de verenigingsnaam zijn gegraveerd. De nieuwe koning ontvangt op zijn beurt van de schutterij een geldbedrag, het zogenaamde ‘koningsgeld’, als tegemoetkoming in de kosten. Als de koning niet lid is van de schutterij geldt als kledingvoorschrift: jacquet, wit overhemd met bijpassende das en hogehoed. De koning is in ieder geval verplicht zélf het koningszilver te dragen tijdens de bronkprocessie van Schin op Geul en ter gelegenheid van de schuttersmis op kermismaandag. Hij is verder verplicht zelf het koningszilver te dragen of eventueel te laten dragen, door een door hem aangewezen vervanger, tijdens elk optreden van de schutterij in zijn regeringsjaar. Hij mag zich laten vergezellen door een koningin. Voor de koningin wordt, als tegemoetkoming in de kosten, jaarlijks een geldbedrag beschikbaar gesteld zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Het jaarlijkse koningsvogelschieten wordt traditiegetrouw muzikaal opgeluisterd door fanfare St.Cornelius. De openingsschoten (de ereschoten) worden gelost door de aftredende koning en koningin, gevolgd door mijnheer pastoor en een afgevaardigde van het college van B&W van Valkenburg aan de Geul. Hierna vindt de openingsronde plaats door alle mannelijke leden van de schutterij vanaf 18 jaar volgens nummering van de ledenlijst. Vervolgens kunnen de kandidaten voor de koningstitel zich opgeven en wordt er geschoten volgens een gelote volgorde. Nadat de nieuwe schutterskoning bekend is vindt zijn inhuldiging plaats op het feestterrein van schutterij St.Mauritius. Het officiële koningschap gaat echter pas in als op kermiszaterdag de koningsden wordt geplant aan zijn residentie.