Een woord van dank!

Geplaatst op maandag 5 september 2016.

Het 246e bondsschuttersfeest van de R.K. Zuid-Limburgse Schuttersbond dat op zondag 28 augustus jl. door schutterij St. Mauritius werd georganiseerd, is bijzonder succesvol verlopen. Dit succes is mede te danken aan de inzet van diverse dorpsverenigingen die de organiserende schutterij St. Mauritius qua personeelsbezetting voortreffelijk hebben ondersteund.
Ook een groot aantal particuliere vrijwilligers en vrijwilligsters droegen in hoge mate bij aan een perfecte organisatie.

De financiële ondersteuning van sponsoren en begunstigers verdient bovendien hooglijke waardering.
Zonder deze geldelijke steun is de organisatie van een dergelijk evenement tegenwoordig bijna niet meer mogelijk.

Vanwege de weersverwachting (er werden tropische temperaturen voorspeld) heeft de organisatie in overleg met autoriteiten en schuttersbond op de dag voorafgaande aan het bondsschuttersfeest besloten de optochtroute in te korten om gezondheidsrisico’s zoveel als mogelijk te vermijden.

Wij willen allen die op welke wijze dan ook medewerking hebben verleend aan het welslagen van dit bondsschuttersfeest van harte danken. Onze gemeenschap heeft de Limburgse schutters en de vele bezoekers op uitstekend gastheerschap getrakteerd!

ONZE HARTELIJKE DANK HIERVOOR!

Bestuur en leden schutterij St.Mauritius,
Organisatiecomité bondsschuttersfeest 2016.

Kijk ook op onze Facebookpagina voor meer foto’s en informatie.

Dank aan NR Studio voor de mooie foto’s.

Foto’s: NR Studio