Schin op Geul, november 2020.

Beste dorpsgenoten,

Ons dagelijks leven is de afgelopen periode drastisch veranderd, want de Covid-19 (corona) pandemie heeft ons allemaal in haar greep. De maatregelen van de rijksoverheid, RIVM en gemeente zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ook onze schutterij gaat hieronder gebukt.

Geen enkele schuttersactiviteit heeft dit jaar kunnen plaatsvinden met als gevolg dat naast de onderlinge band tussen onze leden, ook de voor ons zo belangrijke contacten met u als dorpsinwoners jammer genoeg zijn weggevallen.

Met het oog op de jaarlijkse donateursactie kreeg de schutterij, na constructief overleg binnen het Comité Samenwerkende Verenigingen, de maand november aangewezen voor het houden van deze huis aan huis actie.

Vooral met het oog op de steeds stijgende jaarlijkse kosten voor activering van jeugd, uniformen en instrumenten is uw financiële ondersteuning voor ons van groot belang voor een sluitende exploitatie.

Zeker nu in deze moeilijke tijd, andere belangrijke inkomsten zijn weggevallen.

Gezien de huidige omstandigheden, hebben wij echter besloten niet persoonlijk bij u thuis aan te kloppen voor uw jaarlijkse donatie. Hiervoor in de plaats kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken op IBAN-rekeningnummer NL42RABO 0146601122 ten name van schutterij St. Mauritius onder vermelding van “donatie 2020”. U kunt voor uw gemak ook naar het volgende webadres gaan: www.strucht.nl/doneren, hier vult u het gewenste bedrag in en klikt u op bevestigen. Uw bijdrage wordt dan rechtstreeks als donatie 2020 aan onze vereniging overgemaakt.

Zij nog vermeld dat dit jaar geen donateurskaarten worden verstrekt, een bewijs van erelidmaatschap, die de mannelijke inwoners van onze dorpsgemeenschap het recht geven om mee te dingen naar de koningstitel. De donateurskaart 2019 blijft zodoende geldig.

Rest ons u allen van harte te danken voor uw morele en financiële steun die onze schutterij steeds mag ondervinden, houd goede moed en blijft u vooral gezond!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en leden
Schutterij St.Mauritius Strucht.