WELKOM

Zondag 30 juli maakt Walem zich op voor al weer de 29e Zomermarkt.
De hele zondag staat in het teken van standwerkers, marskramers en marktkooplui.
In de gehele straat Walem, vanaf het Vakantiecentrum, vindt van 10.00 uur tot 18.00 uur een grote vrijmarkt plaats. Hiernaast wordt er een aparte rommel/hobbymarkt ingericht waar naar hartelust gesnuffeld kan worden.
Er worden in totaal ruim 200 kramen geplaatst, waarvan zo'n 80 rommelstands.

Op het gezellige buitenterras in een lommerrijke boomgaard zijn kinderattracties opgesteld en kunnen de kleintjes zich vermaken. Uiteraard is voor de inwendige mens gezorgd. Men kan terecht aan de diverse eet- en drinkbuffetten. Verder is een barbecue ingericht en zijn speciaal-bieren verkrijgbaar.

Dit alles wordt omlijst met de nodige stemmingsmuziek. Er is gezorgd voor ruime parkeergelegenheid vlakbij het marktparcours. Duidelijke bebording vanuit Schin op Geul wijst de bezoekers de weg.VERENIGINGS SCHIETTOERNOOI

De schutterij is voornemens om op zondag 27 augustus 2017 een schietwedstrijd met de zware buks te organiseren voor verenigingen, instellingen en buurtschappen uit Schin op Geul.
Elke vereniging kan een of meerdere teams van zes personen inschrijven die op de ""hark met bölkes"" gaan strijden voor de hoogste eer, namelijk het kampioenschap van Schin op Geul. Dit schietgebeuren dat in het verleden diverse malen met succes werd gehouden, moet gezien worden als een evenement waarbij wedstrijdelement en gezelligheid hand in hand gaan.
Dit verenigings schiettoernooi vindt doorgang bij een deelname van minimaal twaalf zestallen. De verenigingen en instellingen uit Schin op Geul hebben inmiddels een uitnodiging met een inschrijfformulier ontvangen. Deze inschrijfformulieren dienen voor 1 juni a.s. ingeleverd te zijn bij onze voorzitter Piet Bisschops, Engwegen 3B. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie op telefoonnummer 043-4592736.
Heeft u misschien geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel deelnemen aan dit verenigings schiettoernooi?
Neem dan contact op met Piet Bisschops en meldt u alsnog aan voor deelname.


“Wie wordt onze nieuwe koning op Pinksterzondag 4 juni?”