WELKOM

Tijdens de zomermarkt van zondag 30 juli j.l. werd de welbekende tombola gehouden waar lootjes voor verkocht werden. De de uitslag van de trekking is als volgt:

1e prijs: lotnummer 779 GROEN
2e prijs: lotnummer 905 GROEN
3e prijs: lotnummer 842 GROEN

Alle prijzen zijn inmiddels door de gelukkige winnaars afgehaald.
We danken alle deelnemers die een lootje gekocht hebben en daarmee de schutterij steunen.VERENIGINGS SCHIETTOERNOOI op zondag 27 augustus 2017.

Het verenigings schiettoernooi gaat definitief door!

Er hebben zich inmiddels 12 zestallen aangemeld die er samen een sportieve schietwedstrijd met de zware buks, en een gezellige middag van gaan maken.
Als de weergoden die dag een beetje meewerken belooft het weer een gezellig gebeuren te worden. Want ook in het verleden gingen bij dit schiettoernooi het wedstrijdelement en de gezelligheid onder elkaar hand in hand.
Uiteraard zal er voor voldoende eet- en drinkwaren gezorgd worden. Niet alleen de deelnemende teams, maar ook hun supporters en belangstellenden zijn van harte welkom op onze schietaccomodatie 'op 't Weike' in Strucht. De zestallen die zich aangemeld hebben ontvangen nog uitgebreide informatie ten aanzien van dit schiettoernooi, en er zal nog huis-aan-huis een flyer verspreid worden om onze dorpsgenoten te informeren.


“Komt U ook een kijkje nemen op ons verenigings schiettoernooi op 27 augustus?”